1. Käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Yhtiöllämme on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Internet-sivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Sisältö

Sivut sisältävät tietoa Toyota-tuotteista sekä Toyota-myynninedistämisohjelmista. Näillä sivuilla käsitellyt Toyota-tuotteet ovat myynnissä ainoastaan Euroopassa ja näillä sivuilla käsitellyt myynninedistämisohjelmat ovat saatavana yksinomaan niissä maissa, jotka määritellään kussakin ohjelmassa erikseen.

Kaikki näiden sivujen sisältämä tieto on tarkoitettu ainoastaan tiedotuskäyttöön.

Näiden sivujen sisältämät tiedot on pyritty saattamaan mahdollisimman kattavaksi. Varaamme kuitenkin itsellemme oikeuden suorittaa muutoksia milloin tahansa ja ilman ennakkovaroitusta, koskien mallistoa, varusteita, teknisiä tietoja sekä saatavuutta.

Vaikka emme ole velvollinen tarkkailemaan ja/tai seuraamaan mitään sivujemme käyttäjien lähettämiä viestejä, ja vaikka emme kanna niihin liittyen minkäänlaista vastuuta, varaamme itsellemme oikeuden tarkastaa käyttäjien viestejä aika ajoin sekä poistamaan niin katsoessaan minkä hyvänsä viestin sivuilta ilman selityksiä.

Toyota-tuotteiden hinnat

Näillä sivuilla esiintyvät hintatiedot on tarkoitettu yksinomaan tiedotuskäyttöön, eikä niiden tarkoitus ole myydä Toyota-tuotteita. Minkä hyvänsä Toyota-tuotteen osto on aina erillisen myyntisopimuksen ehtojen alainen.

Copyright-huomautus

Näiden sivujen koko sisältö on tekijänoikeuslakien alainen. Näillä sivuilla esiintyvää tietoa, tekstiä, kuvia tai grafiikkaa saa käyttää ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, eikä sitä saa jäljentää, muokata, välittää, lisensioida tai julkaista kokonaisuudessaan tai osittain missään tarkoituksessa ilman kirjallista lupaamme. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Tavaramerkit

Kaikki näillä sivuilla esiintyvät tavaramerkit, tunnukset ja palvelumerkit ovat japanilaisen Toyota Motor Corporationin tai kolmansien osapuolien omaisuutta. Niitä ei ole lupa käyttää, ladata, kopioida tai levittää missään muodossa ilman Toyota Motor Corporationin tai mahdollisen kolmannen osapuolen lupaa.

Hyperlinkit

Sivuillamme voi olla hypertekstilinkkejä muille Internet-sivuille, jotka ovat sivuihimme nähden täysin itsenäisiä. Emme takaa tällaisten hypertekstilinkkien tai muiden Internet-sivujen tietojen tarkkuutta, täydellisyyttä tai oikeellisuutta. Siirtyminen sivuiltamme linkkien kautta muille Internet-sivuille tapahtuu omalla vastuullasi.

Tietojen oikeellisuutta ei ilmaista eikä taata

Vaikka pyrimme kaikin käytettävissään olevin keinoin varmistamaan, että kaikki näillä sivuilla oleva tieto pitää paikkansa, ei paikkansapitävyyttä kyetä takaamaan, emmekä vastaa näillä sivuilla esiintyvien tietojen paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä tai aitoudesta. Nämä sivut ja kaikki niissä esiintyvä tieto ja materiaali toimitetaan “sellaisenaan“, ilman suoria tai välillisiä takuita.

Vastuun rajoittaminen

Sanoudumme ehdottomasti irti kaikesta vastuusta koskien kaikkia suoria, epäsuoria, satunnaisia, seurannais- tai muita vahinkoja, jotka aiheutuvat tai jotka millään tavoin liittyvät pääsyyn sivuillemme tai sivujemme käyttöön, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikenlaiset menetykset tai vahingot, jotka ovat aiheutuneet tietokoneviruksista omalle tietokonelaitteistollesi tai liittyvät Toyotan sivuilta saamiesi tietojen oikeellisuuteen.

Periaatteiden päivittäminen

Varaamme itsellemme oikeuden päivittää näitä periaatteita aina kun liiketoiminta niin edellyttää. Pyydämmekin sinua vierailemaan ajoittain tällä sivulla, jotta voit tarkastaa kulloinkin voimassa olevat periaatteet.

2. Tietosuojakäytäntö

Tämä käytäntö koskee henkilötietojen käsittelyä erilaisten tarjoamiemme tai puolestamme tarjottujen palvelujen, työkalujen, sovellusten, verkkosivustojen, portaalien (verkossa tapahtuvien) myynninedistämiskampanjoiden, markkinointitoimien, sponsoroitujen sosiaalisen median sivustojen ja vastaavien yhteydessä.

Tämä käytäntö sisältää yleiset säännöt ja selitykset. Sitä täydentävät tarjoamiemme tai puolestamme tarjottujen palvelujen, työkalujen, sovellusten, verkkosivustojen, portaalien (verkossa tapahtuvien) myynninedistämiskampanjoiden, markkinointitoimien, sponsoroitujen sosiaalisen median sivustojen ja vastaavien yhteydessä julkaistut, niitä koskevat erilliset tietosuojailmoitukset. Nämä tietosuojailmoitukset saatetaan käyttäjän tietoon aina, kun hänen henkilötietojaan tarvitaan edellä mainituissa toiminnoissa (esimerkiksi verkkosivustoissa, portaaleissa, henkilökohtaisessa viestinnässä, uutiskirjeissä, muistutuksissa, kyselyissä, tarjouksissa tai tapahtumissa).

Tämä käytäntö koskee kaikkia henkilötietoja, joita Auto-Jeni Oy (joista käytetään tässä käytännössä myös yhteisnimitystä ”Toyota-jälleenmyyjä” tai ”me” taivutusmuotoineen) kerää tai joita sen puolesta kerätään.

Jos hyväksyt tämä käytännön ehdot, annat Toyota-jälleenmyyjälle luvan käsitellä henkilötietojasi tässä käytännössä kuvatulla tavalla.

Henkilötietojen käsittelystä vastaavat seuraavat tahot:
Auto-Jeni Oy, Käsityökatu 29, 78200 VARKAUS

Tämän käytännön soveltamista tai siinä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevat kysymykset ja pyynnöt tulee osoittaa tietosuojan yhteyshenkilölle:
Petteri Pulkkinen, petteri.pulkkinen@autojeni.fi

Käytämme kaikkea sivujemme välityksellä lähetettyä henkilökohtaista tietoa ainoastaan parantamaan sinulle tarjottuja palveluita. Pyrimme kaikin keinoin varmistamaan henkilötietojen turvallisen keruun, välittämisen sekä tallennuksen, niiden luottamuksellisuuden huomioon ottaen. Emme käytä henkilötietojasi ei-pyydettyjen viestien tai tietojen lähettämiseen, emmekä myöskään jaa kyseisiä tietoja tai myy niitä kolmannelle osapuolelle.

Evästeet

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste-tiedostoja (cookies) tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen. Lisätietoja evästeiden käyttämisestä ja niiden välttämisestä on evästekäytännössämme, joka on nähtävillä osoitteessa www.autojeni.fi/evasteasetukset.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietojen suojaus ja käsittelyn tietoturvataso on toteutettu tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Arvostamme haltuumme annettuja henkilötietoja ja sitoudumme käsittelemään niitä oikeudenmukaisella, avoimella ja turvallisella tavalla. Auto-Jeni Oy noudattamat yleiset periaatteet ovat seuraavat:

 • Laillisuus: keräämme henkilötietoja vain oikeudenmukaisesti, laillisesti ja avoimesti.
 • Tietojen minimointi: keräämme vain niitä henkilötietoja, joita välttämättä tarvitsemme alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
 • Käyttötarkoituksen rajaaminen: keräämme henkilötietoja vain tiettyihin, määriteltyihin ja luvallisiin tarkoituksiin emmekä käsittele henkilötietoja tavalla, joka ei ole yhteensopiva näiden tarkoitusten kanssa.
 • Tietojen oikeellisuus: huolehdimme siitä, että henkilötiedot ovat oikeita ja ajan tasalla ilmoittamiesi tietojen mukaisesti.
 • Tietojen suojaaminen: käytämme teknisiä ja organisatorisia menetelmiä, jotka takaavat tietosuojan asianmukaisen tason ottaen huomioon muun muassa suojattavien henkilötietojen laadun. Nämä menetelmät estävät tietojen oikeudettoman julkaisemisen tai käsittelyn, tahattoman tai luvattoman tuhoamisen, katoamisen, muuttamisen sekä muun luvattoman käsittelyn.
 • Pääsy tietoihin ja tietojen oikaisu: tietoihin pääsyssä ja oikaisussa noudatamme tietosuojalakien ja -asetusten sinulle suomia oikeuksia.
 • Rajoitettu säilytys: säilytämme henkilötietoja tietosuojalakien ja -asetusten vaatimalla tavalla. Emme säilytä tietoja pitempään kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.
 • Suojaaminen kansainvälisissä siirroissa: takaamme, että ETA-alueen ulkopuolelle siirrettävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
 • Suojaus kolmansilta osapuolilta: takaamme, että kolmansien osapuolten suorittama henkilötietojen käsittely (ja henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille) tapahtuu voimassa olevien lakien mukaisesti ja sopimusteknisin keinoin suojattuna.
 • Suoramarkkinoinnin laillisuus ja evästeet: kun lähetämme markkinointimateriaalia tai käytämme evästeitä käyttäjien laitteissa, teemme sen vain voimassa olevien lakien mukaisesti.

Pyytäessämme henkilötietoja ilmoitamme selvästi mihin tarkoitukseen niitä keräämme. Nämä tiedot annetaan käyttäjälle tietoa kerättäessä/erillisen tietosuojailmoituksen kautta. Tämä ilmoitus voi olla esimerkiksi mukana tietyissä palveluissa (esimerkiksi tietoliikennepalveluissa), sähköisissä uutiskirjeissä, muistutuksissa, kyselyissä, tarjouksissa, tapahtumakutsuissa tai vastaavassa asiakasviestinnässä.

Valintasi ja oikeutesi henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Haluamme toimia kanssasi mahdollisimman avoimesti voidaksesi päättää, miten käytämme henkilötietojasi.

Yhteydenottotapaa koskevat valinnat

Muuttamalla tietosuoja-asetuksia, päivittämällä käyttäjätiliäsi, toimimalla ilmoitettujen tilauksen peruuttamisohjeiden mukaisesti tai olemalla meihin yhteydessä voit tehdä erilaisia valintoja siitä:

 • miten haluat meidän ottavan sinuun yhteyttä,
 • minkä kanavan kautta (esimerkiksi sähköpostitse, sosiaalisen median kautta, puhelimitse…),
 • mihin tarkoitukseen,
 • kuinka usein.

Henkilötiedot

Ottamalla yhteyttä tietosuojan yhteyshenkilöömme osoitteessa petteri.pulkkinen@autojeni.fi voit selvittää, mitä sinua koskevia henkilötietoja olemme tallentaneet ja mistä ne ovat peräisin. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne haluamallesi kolmannelle osapuolelle.

Oikaisut

Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi.

Rajoitukset

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi henkilötietojesi oikeellisuuden tarkistamisen ajaksi).

Kiellot

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin (voit halutessasi myös ilmoittaa meille, minkä kanavan kautta ja kuinka usein haluat meidän ottavan yhteyttä) tai henkilötietojen jakamiseen kolmannen osapuolen kanssa markkinointitarkoitukseen.

Jos haluat tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja olemme tallentaneet ja mistä ne ovat peräisin, ota yhteyttä tietosuojan yhteyshenkilöömme.

Voit myös pyytää meitä poistamaan itseäsi koskevat tiedot lukuun ottamatta tietoja, jotka on säilytettävä tiettyihin erikoistarkoituksiin (kuten tietyn tapahtuman todistamiseksi) tai tietoja jotka on lain mukaan säilytettävä. Sinulla on oikeus esittää valitus asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle. Jos rekisterinpitäjänä on Auto-Jeni Oy, vastaava tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja voidaan käsitellä voimassa olevan lain mukaisesti seuraavissa tilanteissa:

 • Kyseinen henkilö on antanut meille suostumuksensa tietojen käsittelemiseen ilmoitettuun tarkoitukseen (kyseistä käsittelyä koskevan tietosuojailmoituksen mukaisesti). Kyseisellä henkilöllä on mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.
 • Käsitteleminen on välttämätöntä sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi
 • Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, jota henkilön oikeus yksityisyyden suojaan ei kumoa. Tällainen oikeutettu etu ilmoitetaan asianmukaisesti kyseistä käsittelyä koskevassa tietosuojailmoituksessa.
 • Käsitteleminen on välttämätöntä lain velvoitteiden täyttämiseksi.

Meille on tärkeää, että säilyttämämme henkilötiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Tästä syystä käyttäjän tulee ilmoittaa meille henkilötietojensa muutoksista mahdollisimman pian ottamalla yhteyttä asioita hoitavaan yhteyshenkilöömme. Teemme tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että mahdolliset virheelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan ja korjataan ohjeiden mukaan.

Käyttäjällä on oikeus saada nähtäväkseen käsittelemämme häntä koskevat henkilötiedot. Käyttäjällä on oikeus pyytää virheellisten ja puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai poistamista. Jos haluat lisätietoja oikeuksistasi yksityisyyden suojaan liittyen tai jos haluat pyytää toimenpiteitä oikeuksiasi koskien, ota yhteyttä tietosuojan yhteyshenkilöömme Auto-Jeni Oy, Käsityökatu 29, 78200 Varkaus / Petteri Pulkkinen.

Säilytämme tietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai laki sitä vaatii. Halutessasi lisätietoja siitä kuinka kauan tiettyjä henkilötietojasi säilytetään tietokannoissamme tai järjestelmissämme ennen niiden poistamista, ota yhteyttä tietosuojan yhteyshenkilöömme Petteri Pulkkinen.

Olemme ottaneet käyttöön tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta ja luvattomalta käytöltä sekä tahattomalta katoamiselta tai tietojen eheyteen liittyviltä vaurioitumisilta. Näiden toimien suunnittelussa on otettu huomioon IT-infrastruktuurimme, mahdolliset vaikutukset käyttäjän yksityisyyden suojaan, kustannukset sekä yhdenmukaisuus alan standardien ja yleisten käytäntöjen kanssa.

Kolmas osapuoli voi käsitellä henkilötietoja vain, jos kyseinen osapuoli on sitoutunut noudattamaan näitä teknisiä ja organisatorisia tietosuojatoimia.

Tietosuojan ylläpitäminen tarkoittaa henkilötietojen luottamuksellisuuden, yhtenäisyyden ja käytettävyyden turvaamista.

(a) Luottamuksellisuus: estämme henkilötietojen ei-toivotun paljastumisen kolmansille osapuolille.

(b) Yhtenäisyys: valtuuttamattomat osapuolet eivät pääse muokkaamaan tietoja.

(c) Käytettävyys: varmistamme, että valtuutetut osapuolet pystyvät tarvittaessa käyttämään henkilötietoja.

Tietosuojamenettelyihimme kuuluvat seuraavat osa-alueet: käyttöoikeuksien suojaaminen, varmuuskopiointi, seuranta, tarkastus ja ylläpito, jatkuvuuden ja tietosuojaloukkausten hallinta ym.

Henkilötietojen luovuttaminen

Riippuen käyttötarkoituksesta voimme luovuttaa henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille:

a) Omassa organisaatiossamme ja brändiympäristössämme:

 • valtuutetuille yrityksemme työntekijöille
 • oman organisaatiomme eri toimipisteille
 • Asiakkaan suostumuksella Toyota Finance Finland Oy:lle (Toyota Rahoitus) ja Toyota Auto Finland Oy:lle.

b) Liiketoimintakumppanit:

 • Mainos-, markkinointi- ja PR-toimistot: auttavat meitä toteuttamaan mainos- ja markkinointikampanjoitamme sekä arvioimaan niiden tehokkuutta
 • Liikekumppanit: esimerkiksi luotettavat yritykset, jotka voivat käyttää henkilötietoja tilattujen palveluiden ja/tai tuotteiden toimittamiseen ja/tai jotka voivat toimittaa asiakkaalle markkinointimateriaalia (sillä edellytyksellä, että kyseinen henkilö on suostunut vastaanottamaan tällaista markkinointimateriaalia). Pyydämme tällaisia yhtiöitä aina toimimaan voimassa olevien lakien ja tämän käytännön mukaisesti ja kiinnittämään erityistä huomiota henkilötietojen luottamuksellisuuteen.
 • Auto-Jeni Oy:n palveluntarjoajat: yhtiöt, jotka tarjoavat palveluita Auto-Jeni Oy:lle tai sen puolesta tällaisten palveluiden tarjoamiseksi Auto-Jeni Oy voi esimerkiksi jakaa henkilötietoja ulkoisten IT-palveluntarjoajien kanssa)

c) Muut kolmannet osapuolet:

 • lain niin vaatiessa tai jos se lain mukaan on tarpeen Auto-Jeni Oy suojelemiseksi:
 • lain vaatimusten, viranomaispyyntöjen, oikeuden määräysten, oikeusprosessien, viranomaisten raportointi- ja tietojen tallennusvaatimusten ym. toteuttamiseksi
 • Auto-Jeni Oy käytäntöjen ja sopimusten noudattamisen valvomiseksi ja niiden vaatimusten toimeenpanemiseksi
 • Auto-Jeni Oy ja/tai sen asiakkaiden oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden varmistamiseksi
 • yhtiön toimintoihin liittyen: Auto-Jeni Oy liiketoiminnan tai sen osan siirtämisen tai fuusion, yhteenliittymän, määräysvallan vaihtumisen, uudelleenorganisoinnin tai realisoinnin yhteydessä.

Edellä kohdissa b) ja c) luetellut kolmannet osapuolet – erityisesti palveluntarjoajat jotka saattavat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan Auto-Jeni Oy palveluiden tai sovellusten tai omien kanaviensa kautta – voivat kerätä henkilötietoja myös itse. Tällöin nämä kolmannet osapuolet ovat yksinomaan vastuussa näiden henkilötietojen hallinnasta ja toimiminen näiden tahojen kanssa tapahtuu heidän ehtojensa mukaisesti.

Sosiaalisen median käyttö

Asiakas voi jakaa omalla sosiaalisen median profiilillaan tiettyjä sisältöjä autojeni.fi –sivustolta. Näillä sosiaalisilla medioilla on omat käyttöehtonsa, jotka on otettava huomioon sosiaalisessa mediassa toimittaessa. Sosiaalisessa mediassa julkaisemisesta voi olla omat seurauksensa esimerkiksi julkaisijan omaan tai sellaisten henkilöiden yksityisyyden suojaan, joiden henkilötietoja julkaisija jakaa. Julkaisija on vastuussa omista julkaisuistaan. Auto-Jeni Oy ei ole siitä missään vastuussa.

Siirrot ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää ETA-alueen ulkopuolelle ja niitä voivat käsitellä sekä me että ETA-alueen ulkopuoliset vastaanottajat. Jos henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle maihin, joiden tietosuoja ei yleisesti ottaen ole saman tasoinen kuin ETA-maissa, Auto-Jeni Oy ottaa käyttöön tarvittavat toimet, jotka takaavat henkilötietojen riittävän suojaustason. Nämä toimet voivat olla esimerkiksi vastaanottajien kanssa tehtyjä sitovia sopimuksia, jotka takaavat tällaisen riittävän suojaustason.

Ilmoitamme aina selvästi, kun siirrämme henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle. Nämä tiedot annetaan käyttäjälle erillisen tietosuojailmoituksen kautta. Tämä ilmoitus voi esimerkiksi olla mukana tässä tietosuojakäytännössä, tietyissä palveluissa (esimerkiksi tietoliikennepalveluissa), sähköisissä uutiskirjeissä, muistutuksissa, kyselyissä, tarjouksissa, tapahtumakutsuissa tai vastaavissa.

Tällä hetkellä käytössämme olevista palveluista välitetään tietoja tietyissä tilanteissa ETA-alueen ulkopuolelle:

 • Tietyistä sivustomme lomakkeista tietoja siirretään Kanadaan. Kanada on EU-komission päätöksellä ns. whitelist-maa. Tämä tarkoittaa, että tietosuojan kyseisessä maassa katsotaan olevan samalla tasolla kuin EU:ssa. Tällaisissa maissa ei ole tarpeen ottaa käyttöön lisätoimia, jotka varmistavat henkilötietojen riittävän turvaustason.
 • Sivustomme chat-palvelun toteuttamiseksi siirretään tietoja USA:n. Keskusteluhistoria säilytetään 3 kuukautta. Palveluntarjoaja toimii henkilötietoja käsitellessään USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -sopimuksen mukaan ja näin sitoutuu toiminnassaan henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

3. Juridiset tiedot

Tämä tietosuojakäytäntö noudattaa sekä täsmentää voimassa olevan tietosuojalain vaatimuksia. Mikäli tämä käytäntö ja voimassa oleva tietosuojalainsäädäntö ovat ristiriidassa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Auto-Jeni Oy voi milloin tahansa tehdä tähän käytäntöön muutoksia. Jos niin tapahtuu, ilmoitamme muutoksista ja pyydämme lukemaan tämän käytännön uusimman version ja vahvistamaan sen hyväksymisen. Voit myös tarkistaa tietosuojakäytännön säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta.